Search Mp3

Tempat Cari Lagu Terbaru 2017

WALKING TO HORIZON COVER THắM SáO

By

Walking to horizon cover Thắm sáo

Title: Walking to horizon cover Thắm sáo
Size: 4.42 MB
Duration: 04:25
Views: 95198
Type : Audio / Mpeg
Bitrate : 192 KBPS
Author: Thắm sáo
Source: https://www.youtube.com/watch?v=rkaUmX2j0Q4

Sáo Trúc Công Thương:
LIÊN HỆ ĐẶT MUA : 0975850812
Địa chỉ : số nhà 76C , đường 61,Phường Phước Long B,Quận 9 HCM ( GẦN Trường Cao Đẳng Công Thương HCM )
https://www.facebook.com/saotruccongthuong?ref=bookmarks
Cảm âm WALKING TO HORIZON cho sáo bầu ,
mì la la đố la sol mi sol la
mi la la đố la sol mi sol sol mì
la la sol mi mi là mi mi rề
sol sol mi rề mi đồ là là
đoạn 2 tiếp tục i như đoạn 1
khác câu cuối là
sol sol mi sol la rế đố đố la
điệp khúc
đố rề đố đố la sol la đố la sol mì
rề rề đồ rề là đô sol la sol sol
mì la la đố rế rế đố la la đố la sol mì
rế rế rế rế sol mi sol la la
điêp khúc 2 như điệp khúc 1
lưu ý ...............
đồ tức đô1
đố tức đô2
rề tức rê1
rế tức rê2
la tức la1
là tức nốt trầm cùng thế bấm với nốt đô1

FAST DOWNLOAD