Search Mp3

Tempat Cari Lagu Terbaru 2017

HướNG DẫN XếP CON HạC GIấY

By

Hướng dẫn xếp con Hạc giấy
FAST DOWNLOAD'

Title: Hướng dẫn xếp con Hạc giấy
Size: 15.47 MB
Duration: 15:28
Views: 21720
Type : Audio / Mpeg
Bitrate : 192 KBPS
Author: Danh Lê
Source: https://www.youtube.com/watch?v=iH4WN_Y-Ttc

Mình Sẽ Hướng Dẫn Các Bạn Cách Gấp 1 Con Hạc Giấy Đẹp Nhất Đơn Giản , Thông thường thì hạc giấy dùng để trưng bày , tặng bàn bè và người thân, Tương Truyền rằng Gấp 1000 Con Hạc giấy sẽ có thể nhận được 1 điều ước... chúng ta cứ thử gấp xem sao nhé...

Hạc Việt Nam: https://drive.google.com/file/d/1KBIlbP7ue2F7mv4gdtFIyWUT8ldT6MOn/view?usp=sharing

Hạc Nhật Bản: https://drive.google.com/file/d/12SdSX2AmlPXqADK-BTTX7Z4e-c08aEE2/view?usp=sharing

FAST DOWNLOAD